Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1086 · Visa register
Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:1086) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Departement: Riksgäldskontoret
Utfärdad: 1996-11-08
Ikraft: 1996-11-28
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:1585
Upphävd: 1997-01-07
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande samt 2 § förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret. På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 2 procent årlig ränta. För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 0,25 procent.