Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:805 · Visa register
Förordning (1996:805) med bemyndigande för Riksskatteverket rörande handläggning av ärenden enligt lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1996-06-19
Ikraft: 1996-07-02
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:865
Upphävd: 2001-01-01
Regeringen bemyndigar med stöd av 11 § lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Riksskatteverket att besluta om vilken eller vilka skattemyndigheter som skall handlägga ärenden om skattereduktion enligt nämnda lag. Riksskatteverket får även i andra fall meddela föreskrifter om verkställighet av i föregående stycke nämnda lag.