Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:713 · Visa register
Förordning (1995:713) om datortek
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1995-06-08
Ikraft: 1995-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:1784
Upphävd: 1999-01-01 överg.best.
Förordningens tillämpningsområde 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om arbetsmarknadsutbildning som ges i form av verksamhet på datortek. 2 § Med datortek avses verksamhet som syftar till att arbetslösa personer skall kunna använda informationsteknik som ett hjälpmedel inom olika yrken och verksamheter. Förordning (1996:716). Villkor för deltagande 3 § Länsarbetsnämnden får anvisa arbetslösa personer att delta i verksamhet på datortek från och med den dag de fyller 20 år. Förordning (1998:573). Verksamhetens omfattning 4 § De som deltar i verksamhet på datortek skall under en period på högst tre månader på halvtid delta i utbildningen på datorteket. Övrig tid skall de delta i arbetsmarknadsinriktade projekt. Förmåner 5 § Bestämmelser om utbildningsbidrag m.m. till den som deltar i datortek finns i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Förordning (1996:1112). 6 § har upphävts genom förordning (1996:1112). 7 § har upphävts genom förordning (1996:1112). 8 § har upphävts genom förordning (1996:1112). Övrigt 9 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter som behövs för att tillämpa denna förordning. Förordning (1996:1112). Övergångsbestämmelser 1998:1784 Den upphävda förordningen tillämpas fortfarande i fråga om anvisning av länsarbetsnämnden före den 1 januari 1999.