Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:659 · Visa register
Lag (1995:659) om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1995-06-01
Ikraft: 1995-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:1353
Upphävd: 2001-01-01
Med avvikelse från 2 § lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift bemyndigas regeringen att för budgetåret 1995/96 disponera 600 miljoner kronor från arbetslivsfonden till sysselsättningsskapande åtgärder.