Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:461 · Visa register
Förordning (1995:461) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela föreskrifter om genomförande av val till Europaparlamentet
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1995-05-04
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:240
Upphävd: 2001-07-01
Regeringen överlåter åt den centrala valmyndigheten att meddela de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av val enligt lagen (1995:374) om val till Europaparlamentet.