Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:436 · Visa register
Förordning (1995:436) om behörig myndighet enligt vissa EU-rättsakter rörande järnväg m.m.
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1995-04-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:785
Ikraft: 1995-06-01
Regeringen är behörig myndighet enligt följande EU-rättsakter: 1. rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar, i dess lydelse enligt rådets förordning (EEG) nr 1893/91 av den 20 juni 1991 om ändring i förordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar, 2. rådets förordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning. (Förordning (2010:785).