Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:410 · Visa register
Lag (1995:410) om praktik för invandrare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1995-04-27
Ikraft: 1995-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:705
Upphävd: 1995-07-01
De som av länsarbetsnämnden anvisats praktikplatser för invandrare skall inte anses som arbetstagare när de fullgör praktiken.