Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1677 · Visa register
Statistiska centralbyråns kungörelse (1995:1677) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
Departement: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1995-12-12
Ikraft: 1996-02-01
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1996 med en procent. Höjningen gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1995 eller senare. Bidrag vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.