Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1655 · Visa register
Förordning (1995:1655) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1995-12-21
1 § Lagen (1994:1506) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva skall träda i kraft den 1 februari 1996. Lagen tillämpas beträffande arvsskatt på arv efter person som avlider den 1 februari 1996 eller därefter och beträffande gåvoskatt på gåva som ges vid nämnda tidpunkt eller därefter. 2 § Kungörelsen (1967:724) om tillämpning av avtal den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående handräckning beträffande arvsskatt skall dock fortfarande tillämpas beträffande arvsskatt på arv efter person som avlidit före den 1 februari 1996.