Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1217 · Visa register
Förordning (1995:1217) om basbelopp för år 1996
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1995-11-23
Ikraft: 1996-01-01
Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till 36 200 kronor år 19961.