Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:105 · Visa register
Förordning (1995:105) om behörig myndighet för äkthetskontroll av domar och akter av Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1995-01-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:583
Ikraft: 1995-02-15
1 § Regeringen föreskriver att Domstolsverket ska vara behörig svensk myndighet för äkthetskontroll av domar och akter enligt artiklarna 280 och 299 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 18 tredje stycket, 159 och 164 i fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. Förordning (2010:583).