Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1027 · Visa register
Förordning (1995:1027) om tidsbegränsning av anställning av personal vid Europaskolorna
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1995-07-13
Ikraft: 1995-09-01
Statens skolverk får anställa personal för bestämd tid eller tills vidare längst till viss tidpunkt om anställningen gäller tjänstgöring vid en skola som inrättats för barn till personalen vid Europeiska gemenskaperna (Europaskola). Förordning (1996:371).