Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:657 · Visa register
Förordning (1994:657) om användning av tretungad flagga
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1994-05-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:1478
Ikraft: 1994-07-01
1 § Den tretungade flaggan används som örlogsflagga, förutom av Försvarsmakten, av Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt och Statens försvarshistoriska museer. Förordning (1995:427). 2 § Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om förande av örlogsflagga.