Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:417 · Visa register
Förordning (1994:417) om tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1994-05-26
Ikraft: 1994-05-30
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1326
Upphävd: 1994-10-16
Lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om Haiti i följande omfattning, nämligen 1. 3--5 §§, 7 a § och 8 § med anledning av resolution nr 841 (1993) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 16 juni 1993, och 2. 3--5 §§, 7 a §, 7 c § och 8 § med anledning av resolution nr 917 (1994) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 6 maj 1994.