Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:255 · Visa register
Förordning (1994:255) om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1994-04-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:1185
Ikraft: 1994-06-01
Frågor om uppsägning, övertagande eller ändring av lånevillkor enligt 6 § kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse prövas när det gäller räntefria stående lån eller delar av lån av Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas. För räntebärande lån eller lånedelar finns bestämmelser i lagen (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m. Förordning (1996:1185).