Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1967 · Visa register
Förordning (1994:1967) om basbelopp för år 1995
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1994-12-20
Ikraft: 1995-01-01
Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till 35 700 kronor år 1995.