Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1835 · Visa register
Lag (1994:1835) om pratik för ungdomar i ungdomsintroduktion
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1994-12-20
Ikraft: 1995-01-01
Tidsbegränsad: 1996-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:705
Upphävd: 1995-07-01
Ungdomar som av länsarbetsnämnden anvisats praktikplats skall inte anses som arbetstagare när de fullgör sådan praktik som ingår i ungdomsintroduktion.