Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1279 · Visa register
Förordning (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1994-09-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1258
Ikraft: 1994-10-01
1 § Sjöfartsverket får lämna medgivande enligt 1 kap. 1 b § första stycket sjölagen (1994:1009). Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om – prejning och visitering enligt 6 kap. 3 § sjölagen, – skyldighet att medföra ett exemplar av sjölagen samt vissa skeppshandlingar enligt 6 kap. 4 § sjölagen, – undantag från skyldigheten att föra dagbok enligt 18 kap. 1 § sjölagen och om avgifter för prövning av en ansökan om undantag, och – dagbok enligt 18 kap. 4 § sjölagen. Föreskrifter om prejning och visitering meddelas efter att Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket har hörts. Förordning (2014:1258). Övergångsbestämmelser 1994:1279 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994, då förordningen (1986:302) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1891:35 s. 1) skall upphöra att gälla.