Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:986 · Visa register
Förordning (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1993-07-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:517
Övrigt: Bilagan inte med här.
Ikraft: 1993-08-06
1 § Den överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 25 augusti 1992 skall gälla som förordning här i landet. Överenskommelsen i engelsk originaltext och i svensk översättning finns i bilagan till denna förordning. 2 § Tullverket får meddela sådana föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning och som avses i artikel 17 punkten 1 andra meningen i överenskommelsen. Förordning (1999:517).