Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:665 · Visa register
Förordning (1993:665) om tillämpning i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1993-06-10
Ikraft: 1993-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:567
Upphävd: 2002-07-01
Lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) i följande omfattning, nämligen 1. 3--5 och 6--8 §§ med anledning av resolution nr 757 (1992) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 30 maj 1992, 2. 7 a och 7 b §§ med anledning av resolution nr 820 (1993) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 17 april 1993. Övergångsbestämmelser 1993:665 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1992:471) om tillämpning i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall upphöra att gälla.