Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:46 · Visa register
Förordning (1993:46) med instruktion för Statens institut för regionalforskning
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1993-01-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1330
Ikraft: 1993-02-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:1133
Upphävd: 2001-01-01
Uppgifter 1 § Institutet har till uppgift att initiera och samordna forskning om regional utveckling samt sprida kunskap om resultat och erfarenheter av sådan forskning. Institutet får dessutom mot ersättning utföra andra uppdrag. Förordning (1995:1330). 2 § Institutet skall särskilt 1. upprätta och i samverkan med universitet, högskolor, forskningsinstitutioner och enskilda i och utanför Sverige genomföra forskningsprogram om regional utveckling, 2. genom publicering och på andra sätt sprida kunskap om resultat och erfarenheter av forskning om regional utveckling. Förordning (1995:1330). Verksförordningens tillämpning 3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet med undantag av 5, 19, 20 och 34 §§. Förordning (1995:1330). Myndighetens ledning 4 § Institutets forskningschef är chef för myndigheten. Förordning (1995:1330). Styrelsen och dess uppgifter 5 § har upphävts genom förordning (1995:1330). 6 § Styrelsen skall, utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322), besluta i sådana frågor som avses i 19 § i samma förordning. Förordning (1995:1330). 7 § har upphävts genom förordning (1995:1330). 8 § har upphävts genom förordning (1995:1330).