Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1519 · Visa register
Lag (1993:1519) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1995-1997 års taxeringar
Departement: Finansdepartementet S5
Utfärdad: 1993-12-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1523
Ikraft: 1994-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:1280
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
Avdrag för kostnad för resa med egen bil till och från arbetsplatsen enligt punkt 4 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) skall vid 1995-1997 års taxeringar medges, i stället för enligt schablon som anges i andra stycket nämnda anvisningspunkt, med 1 krona och 30 öre per kilometer. Lag (1995:1523). Övergångsbestämmelser 1994:1884 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. I fråga om skattskyldig som har inkomst av förvärvskälla i inkomstslaget näringsverksamhet för vilken beskattningsåret har börjat före den 3 november 1994 skall dock vid 1996 års taxering avdrag i förvärvskällan medges enligt schablon som anges i andra stycket punkt 4 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) för kostnader som uppkommit före den 3 november 1994 om avdraget beräknat enligt nämnda lagrum överstiger 1 krona och 30 öre per kilometer. 1995:1523 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. I fråga om skattskyldig som har inkomst av förvärvskälla i inkomstslaget näringsverksamhet för vilken beskattningsåret har börjat före den 1 januari 1996 skall dock vid 1997 års taxering avdrag i förvärvskällan medges enligt schablon som anges i andra stycket punkt 4 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) för kostnader som uppkommit före den 1 januari 1996 om avdraget beräknat enligt nämnda lagrum överstiger 1 krona och 30 öre per kilometer. 1999:1280 Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om 1995-1997 års taxeringar.