Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1398 · Visa register
Lag (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1993-12-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1361
Övrigt: Bilagan inte med här.
Ikraft: 1996-01-01
1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Namibia undertecknade den 16 juli 1993 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag. 2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. 3 § Har upphävts genom lag (2011:1361). Bilagan finns inte med här.