Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1397 · Visa register
Lag (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1993-12-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1360
Övrigt: Bilagan inte med här.
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt förhindra skatteflykt och skattebrott som Sverige och Venezuela undertecknade den 8 september 1993 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag. 2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. 3 § Har upphävts genom lag (2011:1360). Bilagan finns inte med här.