Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1391 · Visa register
Förordning (1993:1391) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1993-12-09
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
1 § Lagen (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen skall träda i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari 1994 eller senare och b) beträffande övriga skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari 1994 eller senare. Avtalet träder i kraft den 31 december 1993. 2 § Förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Litauen. Övergångsbestämmelser 1993:1391 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. 2. Förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen skall dock tillsammans med lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen, kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda samt kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag fortfarande tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Litauen a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvats 1993 eller tidigare, b) beträffande övriga skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjat före den 1 januari 1994, samt c) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid 1994 eller tidigare års taxering.