Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:136 · Visa register
Förordning (1993:136) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1993-02-18
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike skall träda i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 1994 eller senare. Protokollet om ändring i avtalet som undertecknades den 5 november 1991 träder i kraft den 1 maj 1993. Övergångsbestämmelser 1993:136 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. 2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1972:476) om kupongskatt för person med hemvist i Österrike, m. m. 3. Den upphävda kungörelsen skall dock tillsammans med den genom lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike upphävda kungörelsen (1970:769) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet fortfarande tillämpas på beskattningsår som börjar före den 1 januari 1994.