Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1200 · Visa register
Förordning (1993:1200) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1995 års taxering
Departement: Finansdepartementet S5
Utfärdad: 1993-11-18
Ikraft: 1994-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:860
Upphävd: 2001-01-01 överg.best.
Regeringen fastställer enligt lagen (1992:1485) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst vid 1994 och 1995 års taxeringar skiktgränsen för statlig inkomstskatt till 198 700 kronor vid 1995 års taxering. Övergångsbestämmelser 2000:860 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om 1995 års taxering.