Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1334 · Visa register
Förordning (1993:1334) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa avgifter för viss kanaltrafik
Departement: Infrastrukturdepartementet RST US
Utfärdad: 1993-12-02
Ikraft: 1994-01-01
Regeringen bemyndigar Sjöfartsverket att fastställa avgifter för trafiken på Falsterbokanalen, Säffle kanal, Södertälje kanal och Trollhätte kanal. Övergångsbestämmelser 1993:1334 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994, då förordningen (1978:843) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa taxa för Södertälje kanal och förordningen (1978:847) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa vissa taxor skall upphöra att gälla.