Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:974 · Visa register
Förordning (1992:974) med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1992-09-10
Ikraft: 1993-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:1321
Upphävd: 1999-01-01
1 § En auktoriserad translator är behörig att bestyrka översättningar enligt artikel 48 andra stycket i Luganokonventionen. 2 § Domstolsverket är behörig myndighet för informationsutbyte enligt artikel 2 i Protokoll nr 2. 3 § En domstol skall, om någon begär det, på en kopia av en dom eller av ett beslut som har meddelats av domstolen intyga att avgörandet är äkta och, om det är verkställbart, intyga att så är fallet. Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om sådana intyg.