Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:699 · Visa register
Förordning (1992:699) om avgift för bevis om organisationsnummer
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1992-06-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:958
Ikraft: 1992-07-01
Avgift tas ut för att Skatteverket efter särskild begäran lämnar ut bevis om organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. Förordning (2003:958).