Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:63 · Visa register
/r1/ Förordning (1992:63) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Australien den 6 december 1991 i fråga om arbetstillstånd m. m.;
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1992-02-13
Ikraft: 1992-03-01
Den 6 december 1991 ingicks en överenskommelse mellan Sverige och Australien om arbetstillstånd för medföljande familjemedlemmar till utsänd personal i utrikesrepresentationen i respektive stat. I överenskommelsen finns bestämmelser om social trygghet för medföljande familjemedlemmar som blir sysselsatta i Sverige av en arbetsgivare här. Med anledning härav skall sådana familjemedlemmar vid tillämpning av svensk lagstiftning om social trygghet behandlas som om de var bosatta inom svenskt territorium.