Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:360 · Visa register
Förordning (1992:360) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TP
Utfärdad: 1992-04-23
Ikraft: 1992-07-01
Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar i de fall som framgår av andra stycket. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas: Ärendeslag Avgiftsklass Fastställande av stadgar för vägsamfällighet eller av ändring i sådana stadgar enligt 2 kap. 51 § tredje stycket 2 Fastställande av stadgar för vägförening eller av ändring i sådana stadgar enligt 3 kap. 88 § fjärde stycket 2 Tillstånd enligt 5 kap. 100 § första stycket 2