Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:203 · Visa register
/r1/ Förordning (1992:203) om avgifter för ärenden enligt permutationslagen (1972:205);
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1992-04-23
Ikraft: 1992-07-01
Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 1 § permutationslagen (1972:205) enligt 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas: Ärendeslag Avgiftsklass Permutationsärenden avseende en stiftelse 7 2--29 stiftelser 8 fler än 29 stiftelser 9 Övriga ärenden 7