Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1736 · Visa register
/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:1736) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
Departement: Riksgäldskontoret
Utfärdad: 1992-12-22
Ikraft: 1993-01-12
Författningen har upphävts genom: 1993:60
Upphävd: 1993-02-24
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret. På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 8 procent årlig ränta. För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 2 procent.