Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1601 · Visa register
Lag (1992:1601) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1994 års taxering
Departement: Finansdepartementet S5
Utfärdad: 1992-12-21
Ikraft: 1993-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:492
Upphävd: 1997-01-01 överg.best.
Avdrag för kostnad för resa med egen bil till och från arbetsplatsen enligt punkt 4 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) skall vid 1994 års taxering medges, i stället för enligt schablon som anges i andra stycket nämnda anvisningspunkt, med 1 krona 30 öre per kilometer. Övergångsbestämmelser 1996:492 Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1994 års taxering.