Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1590 · Visa register
Lag (1992:1590) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1993
Departement: Finansdepartementet BA
Utfärdad: 1992-12-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:777
Ikraft: 1993-01-01
1 § Vid utbetalning av kommunal- eller landstingsskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall för inkomståret 1993 kommunalskattemedlen minskas med 679 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1992 och landstingsskattemedlen med 396 kronor per invånare i landstinget den 1 november 1992. För en kommun som inte ingår i ett landsting skall kommunalskattemedlen minskas med 1 075 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1992. Lag (1993:777). 2 § Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällighets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall fordran vid ingången av år 1993 minskas med 1,7 procent.