Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1172 · Visa register
/r1/ Förordning (1992:1172) om ränta på studielån för år 1993;
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1992-12-10
Ikraft: 1993-01-01
Regeringen fastställer den ränta som enligt 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) skall utgå på studielån till 8,7 procent för år 1993.