Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1034 · Visa register
/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
Utfärdad: 1992-11-02
Ikraft: 1992-11-20
Författningen har upphävts genom: SFS1992:1736
Upphävd: 1993-01-12
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret. På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 9 procent årlig ränta. För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 2 procent. 1992:1034 Denna författning träder i kraft den 20 november 1992, då Riksgäldskontorets föreskrifter (1989:734), (1990:7), (1990:101), (1990:289), (1990:887), (1990:1124), (1991:99), (1991:132), (1991:156), (1991:808), (1991:1180), (1991:1824), (1992:58), (1992:159) och (1992:959) skall upphöra att gälla.