Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:936 · Visa register
Lag (1991:936) med anledning av Finansinspektionens inrättande
Departement: Finansdepartementet FPM
Utfärdad: 1991-06-13
Ikraft: 1991-07-01
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att bestämmelser i lag eller annan författning om bankinspektionen eller försäkringsinspektionen skall avse finansinspektionen.