Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:659 · Visa register
Förordning (1991:659) om ändring av namnet på vissa myndigheter inom jordbrukets område
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1991-05-30
Ikraft: 1991-07-01
Regeringen föreskriver att efter utgången av juni 1991 skall bestämmelser i förordning om 1. statens jordbruksnämnd och lantbruksstyrelsen avse statens jordbruksverk, och 2. lantbruksnämnden avse länsstyrelsen.