Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:890 · Visa register
/r1/ Förordning (1990:890) om förenkling av formaliteterna vid handel med varor mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken;
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1990-08-09
Ikraft: 1990-09-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS1990:1063
Upphävd: 1991-01-01
Regeringen föreskriver att bestämmelserna i förordningen (1987:1126) om en konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med varor skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om handel med varor mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken. Övergångsbestämmelser 1990:890 Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990 men får tillämpas från och med den 15 augusti 1990.