Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:811 · Visa register
Tillkännagivande (1990:811) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1990-06-14
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1239
Upphävd: 1991-09-10
Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, som för Sveriges del trätt i kraft den 1 juni 1989, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1989:7) i sin lydelse på originalspråken engelska och franska. En översättning av konventionen till svenska finns intagen i bilaga till regeringens proposition 1988/89: 8 om olovligt bortförande av barn i internationella förhållanden. Konventionen kommer den 1 juli 1990 att vara i kraft i förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande. ________________________________________________________________________ Stat Dag då konventionen Förklaringar och reser- blev tillämplig mellan vationer Sverige och staten i fråga ________________________________________________________________________ Amerikas Förenta 1989-06-01 I enlighet med artikel Stater 24 har Förenta staterna reserverat sig mot att franska får användas i ansökan, meddelande eller annan handling som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Förenta staterna inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kan täckas genom Förenta staternas rättshjälpssystem. Australien 1989-06-01 I enlighet med artikel 40 skall konventionen gälla endast på fastlandet och i Tasmanien. Canada 1989-06-01 I enlighet med artikel 26 skall Canada inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kan täckas genom Canadas rättshjälpssystem. Frankrike 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har Frankrike reser- verat sig mot att engelska får användas i ansökan, meddelande eller annan handling som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Frankrike inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Frankrikes rättshjälpssystem. Luxemburg 1989-06-01 I enlighet med artikel 26 skall Luxemburg inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Luxemburgs rättshjälpssystem. Norge 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har Norge reserverat sig mot att franska får användas i ansökan, meddelande eller annan handling som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Norge inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Norges rättshjälpssystem. Portugal 1989-06-01 -- Schweiz 1989-06-01 -- Spanien 1989-06-01 -- Storbritannien och 1989-06-01 Enligt artikel 26 skall Nordirland Storbritannien inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har upp- kommit på sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Stor- britanniens och Nord- irlands rättshjälps- system. Ungern 1990-07-01 -- Österrike 1989-06-01 --