Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:575 · Visa register
Lag (1990:575) om tillfällig höjning av mervärdeskatten
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 1990-06-14
Ikraft: 1990-07-01
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt utgår under tiden den 1 juli 1990 -- den 31 december 1991 med 20 % av beskattningsvärdet. Vid införsel av monteringsfärdigt hus utgår dock skatten under tiden den 1 juli -- den 31 december 1990 med 12 procent av beskattningsvärdet.