Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:561 · Visa register
Förordning (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1990-06-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1845
Ikraft: 1990-07-01
1 § Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för Läkemedelsverket som finns i andra författningar får Läkemedelsverket meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 7 § andra stycket narkotikastrafflagen (1968:649). Förordning (2010:1845). 2 § Har upphävts genom förordning (2010:1845). 3 § Har upphävts genom förordning (2010:1845).