Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:504 · Visa register
Förordning (1990:504) om tillämpning av lagen (1989:8) om kyrkomusiken i Svenska kyrkan
Departement: Civildepartementet KY
Utfärdad: 1990-06-07
Ikraft: 1990-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:1108
Upphävd: 1993-01-01
Regeringen föreskriver att lagen (1989:8) om kyrkomusiken i svenska kyrkan skall tillämpas på Karlskrona amiralitetsförsamling.