Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:39 · Visa register
Förordning (1990:39) om medelvärde för år 1989 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1990-02-15
Ikraft: 1989-01-01
Tidsbegränsad: 1990-01-01
Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp skall medelvärdet enligt 3 § sistnämnda förordning i paragrafens lydelse före den 1 januari 1989 anses vara 157 200 kronor för år 1989.