Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1460 · Visa register
Lag (1990:1460) om tillfällig höjning av statlig fastighetsskatt
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1990-12-17
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:490
Upphävd: 1997-01-01 överg.best.
I stället för vad som därom föreskrivs i 3 § första stycket b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, skall procentsatsen för beräkningen av fastighetsskatten vid 1992 och 1993 års taxeringar uppgå till 3,5 i fråga om hyreshusenhet som huvudsakligen består av lokaler. Övergångsbestämmelser 1990:1460 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Lagen gäller dock ej i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet. 1996:490 Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1992 och 1993 års taxeringar.