Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1451 · Visa register
Lag (1990:1451) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1991 och 1992 års taxeringar
Departement: Finansdepartementet S5
Utfärdad: 1990-12-17
Ikraft: 1991-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:489
Upphävd: 1997-01-01 överg.best.
Avdrag för kostnad för resa med egen bil till och från arbetsplatsen enligt punkt 4 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) skall medges, i stället för enligt schablon som anges i andra stycket nämnda anvisningspunkt, vid 1991 års taxering med 1 krona 10 öre per kilometer och vid 1992 års taxering med 1 krona 20 öre per kilometer. Övergångsbestämmelser 1996:489 Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1991 och 1992 års taxeringar.