Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1082 · Visa register
/r1/ Förordning (1990:1082) om basbelopp för år 1991;
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1990-11-29
Ikraft: 1991-01-01
Tidsbegränsad: 1992-01-01
Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till 32 200 kronor för år 1991.