Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1067 · Visa register
Förordning (1990:1067) om undantag från vissa föreskrifter i lagen (1987:588) om träfiberråvara
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1990-11-22
Ikraft: 1990-12-15
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1760
Upphävd: 1992-01-01
1 § Föreskrifterna i denna förordning gäller för eldningsanläggningar och anläggningar för framställning av trädbränsle om anläggningen är belägen inom Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus eller Hallands län. 2 § I anläggningar där sådan träfiberråvara som avses i 2 § första stycket 2 lagen (1987:588) om träfiberråvara används med stöd av tillstånd enligt den lagen får tillståndet överskridas under kalenderåren 1990 och 1991. Detta gäller dock inte såg- och kutterspån. 3 § I anläggningar där sådan träfiberråvara som nämns i 2 § används utan att tillstånd behövs enligt den lagen får användningen ökas under kalenderåren 1990 och 1991 utan att tillstånd söks. Detta gäller dock inte såg- och kutterspån.